HOTLINE: 0909123906

Phuộc RCB - YSS Thái Lan

Bộ nâng cấp phuộc trước YSS xe Winner X/150 Y-FCC26-KIT-01-024

Mã SP:
2,945,000 2,650,000

Phuộc YSS xe Lead 125 (2V/4V), Vario 125/150, Click 125/150, Vision new, SH mode G-TX OG302-330TRCJ09AL88D Red Series

Mã SP:
4,840,000 4,356,000

Bộ nâng cấp phuộc trước YSS PCX 150/160, Winner, SH Mode Y-SO-KIT-01-003 (FORK SPORT KIT)

Mã SP:
1,020,000 990,000

Phuộc YSS Vario 160, Click 160 (’22) G-TX OG302-340TRC06AL88A Black Series

Mã SP:
4,840,000 4,356,000

Bộ nâng cấp phuộc trước YSS xe Lead 125 (’21) Y-SO-KIT-01-008 (FORK SPORT KIT)

Mã SP:
1,020,000 990,000

Phuộc YSS Click 110, Mio 115, Fino 115 K-Euro OK302-300T-01-859

Mã SP:
2,010,000 1,809,000

Phuộc YSS xe Dylan 150, Air Blade 110, SH ý, PCX 125/150 E-Series TE302-310T-01VAL-38

Mã SP:
2,040,000 1,836,000

Phuộc YSS xe Lead 125 (2V/4V), Vario 125/150, Click 125/150, Vision new, SH mode G-TX OG302-330TRCJ09AL88A Black Series

Mã SP:
4,840,000 4,356,000

Phuộc YSS Vario 125/150, Click 125/150, Vision new, SH Mode, Yamaha Freego Hybrid OB222-330T-05-85P

Mã SP:
750,000 675,000

Phuộc YSS xe Air Blade 125/150 E-Sesies TE302-335T-04AL-38

Mã SP:
2,040,000 1,836,000

Phuộc YSS Sonic Dash 125 G-Series MO302-255T-04-859

Mã SP:
2,840,000 2,556,000

Phuộc YSS Winner X/150, Sonic 150, Supra GTR 150 G-Series MO302-235T-06-859

Mã SP:
3,440,000 3,096,000

Phuộc YSS xe Exciter 150/155, Spark 150 G-Series MO302-210T-04-859

Mã SP:
3,440,000 3,096,000

Phuộc YSS Smooth xe Click I 125/150, Vario 125/150, Lead 125, Vision New, SH Mode, Freego G-Sport OG302-330TRJ-17-859

Mã SP:
3,500,000 3,150,000

Phuộc YSS Smooth xe Click I 125/150, Vario 125/150, Lead 125, Vision New, SH Mode, Freego G-Sport OG302-330TRJ-17-888A

Mã SP:
3,500,000 3,150,000

Phuộc YSS xe Click 110, Luvias, Mio, Janus 125/150 G-Series OC302-300TL-01-883M

Mã SP:
2,010,000 1,809,000

Phuộc YSS Smooth PCX 160 (’21>) G-Sport TG302-365TRJ-02-888A Black Series

Mã SP:
6,900,000 6,210,000

Cặp phuộc trước, giảm xóc trước Yamaha Exciter 150 ( 2015-2021)

Mã SP:
1,700,000 1,500,000

Phuộc YSS Click 160, Vario 160 (’22) G-Sport OG302-340TR-05-888A

Mã SP:
3,500,000 3,150,000

PHUỘC YSS HONDA VARIO 160 / CLICK 160

Mã SP:
2,200,000 2,000,000

PHUỘC YSS dành cho xe YAMAHA Grande – Acruzo Gắn Không Chế ( K – EURO )

Mã SP:
2,200,000 1,890,000

Phuộc YSS G-Racing cho Vario – Click hàng chính hãng.

Mã SP:
10,200,000 9,800,000

Phuộc RCB S2 ty vàng cho Exciter 150, Exciter 155

Mã SP:
3,000,000 2,850,000

Phuộc RCB M2 ty vàng chính hãng cho Exciter 150, Exciter 155

Mã SP:
1,500,000 1,300,000