HOTLINE: 0909123906

Nhông Sên Dĩa DID

Sên Moto DID 530ZVM X2 – 120ZB GOLD JP

Mã SP:
4,700,000

Sên Moto DID 530ZVM X – 120ZB SILVER JP (S&S)

Mã SP:
4,250,000

Bộ nhông sên dĩa DID xe Exciter 155cc sên đen 10ly

Mã SP:
550,000 485,000

Bộ nhông sên dĩa DID xe Exciter 155cc sên phốt cao su TFX

Mã SP:
950,000 825,000

Nhông Sên Dĩa 14T x 52T DID xe Yamaha MT15 / R15 V3 / FZ155 – Sên TFX Phốt Cao Su ( Thái Lan )

Mã SP:
1,300,000 1,060,000

Nhông Sên Dĩa 14T x 48T DID xe Yamaha R15 V3 – Sên TFX Phốt Cao Su ( Thái Lan )

Mã SP:
990,000 880,000

Nhông Sên Dĩa DID Yamaha Exciter 135 sên phốt cao su 428VIX-120L, 14T-38T

Mã SP:
650,000 550,000

Sên moto DID 520VPX-120ZB X-Ring (250-800cc)

Mã SP:
2,000,000 1,800,000

Sên phốt DID O-Ring 520VR-120ZB Metalic Gold (250cc-400cc)

Mã SP:
1,600,000 1,450,000

Sên phốt DID O-ring 520VR-120ZB Đen

Mã SP:
1,300,000 1,150,000

Sên moto DID 525V11 – 120ZB X Ring ( 400cc-900cc )

Mã SP:
2,550,000 2,450,000

Sên moto DID 525V11-120ZB X-Ring (400-900CC) (lá đen chốt vàng)

Mã SP:
2,850,000 2,650,000

Sên phốt cao su TFX vàng VIX – bản cải tiết xịn sò của sên TFX huyền thoại

Mã SP:
700,000 650,000

Bộ Nhông Sên Đĩa Winner 150, Winner X Phốt Cao Su Vàng TFX Cải Tiến Mới Của Huyền Thoại TFX Khóa Cài

Mã SP:
1,100,000 960,000

Bộ Nhông Sên Đĩa Exciter 150, TFX Phốt Cao Su Cải Tiến Mới Của Huyền Thoại TFX Khóa Cài

Mã SP:
1,050,000 950,000

[ 9Ly ] Bộ Nhông sên dĩa DID Honda Future X , Future 125 , Wave RS , S110, Blade, RSX ( 14T x 37T )

Mã SP:
390,000 330,000

NHÔNG SÊN DĨA HONDA REBEL 500 RECTO – SÊN DID 520 O-RING ( 15T x 41T )

Mã SP:
3,800,000 2,800,000

NHÔNG SÊN DĨA HONDA REBEL 300 RECTO – SÊN DID 520 O-RING ( 14T x 36T )

Mã SP:
3,600,000 2,700,000

NHÔNG SÊN DĨA HONDA CBR 500R RECTO – SÊN DID 520 O-RING ( 15T x 41T )

Mã SP:
3,700,000 2,800,000

NHÔNG SÊN DĨA HONDA CBR 300 RECTO – SÊN DID 520 O-RING ( 14T x 36T )

Mã SP:
3,600,000 2,700,000

NHÔNG SÊN DĨA HONDA CB300R RECTO – SÊN DID 520 O-RING

Mã SP:
3,600,000 2,700,000

Nhông sên dĩa DID Exciter 135 sên vàng dĩa đen Gold Japan

Mã SP:
690,000 600,000

Nhông sên dĩa DID Exciter 150 sên vàng dĩa đen (Gold Japan)

Mã SP:
790,000 690,000

BỘ NHÔNG SÊN DĨA VÀNG DID WINNER 150 GOLD JAPAN

Mã SP:
950,000 850,000