HOTLINE: 0909123906

Nhông Sên Dĩa Xe Máy

[ 9Ly ] Bộ Nhông sên dĩa DID Honda Future X , Future 125 , Wave RS , S110, Blade, RSX ( 14T x 37T )

Mã SP:
390,000 330,000

NHÔNG SÊN DĨA HONDA REBEL 500 RECTO – SÊN DID 520 O-RING ( 15T x 41T )

Mã SP:
3,800,000 2,800,000

NHÔNG SÊN DĨA HONDA REBEL 300 RECTO – SÊN DID 520 O-RING ( 14T x 36T )

Mã SP:
3,600,000 2,700,000

NHÔNG SÊN DĨA HONDA CBR 500R RECTO – SÊN DID 520 O-RING ( 15T x 41T )

Mã SP:
3,700,000 2,800,000

Nhông sên dĩa DID sên vàng dĩa vàng Exciter 150 Gold

Mã SP:
900,000 850,000

Sên Cam DID Yamaha Exciter 135, 150cc nhập khẩu Thái Lan ( 2x3x96LE )

Mã SP:
300,000 260,000

Nhông Sên Dĩa DID Suzuki XBike, Smash ReVo Sên Đen 9ly DID AD3 Thái Lan

Mã SP:
350,000 266,000

Nhông sên dĩa DID Suzuki Viva Xăng Cơ – Sên đen 9ly DID AD3 ( Thái Lan )

Mã SP:
350,000 266,000

Nhông 15T và Dĩa 44T Recto Cover cho Honda Winner 150cc, Sonic, CBR150, Briton

Mã SP:
300,000 275,000

Nhông sên dĩa xe DID Honda Dream – Sên đen 10ly ( Thái Lan )

Mã SP:
310,000 279,000

Nhông sên dĩa DID Honda Ware Alpha / Future 1 / Dream – Sên đen 10ly ( Thái Lan )

Mã SP:
310,000 279,000

Nhông sên dĩa DID YAMAHA SIRIUS 110cc – Sên đen 10ly ( Thái Lan )

Mã SP:
320,000 289,000

Nhông sên dĩa DID Honda Blade 110cc – Sên đen 10ly HDS ( Thái Lan )

Mã SP:
320,000 289,000

Nhông sên dĩa DID YAMAHA JUPITER V, Sirius 110cc Sên đen 10ly ( Thái Lan )

Mã SP:
326,000 289,000

Nhông sên dĩa DID Honda FUTURE X 125cc – Sên đen 10ly ( Thái Lan )

Mã SP:
320,000 289,000

Nhông sên dĩa DID Honda WARE RS / FUTERE NEO – Sên đen 10ly DID HDS ( Thái Lan )

Mã SP:
315,000 289,000

Nhông 15T và Dĩa 44T DID cho Honda Winner 150cc ( Thái Lan )

Mã SP:
310,000 289,000

Nhông sên dĩa DID Yamaha Taurus, Sirius Fi – Sên đen 9ly DID AD3 ( Thái Lan )

Mã SP:
346,000 289,000

Nhông sên dĩa DID YAMAHA SIRIUS Fi, Taurus Sên đen 10ly DID HDS ( Thái Lan )

Mã SP:
340,000 299,000

Nhông sên dĩa DID YAMAHA JUPITER RC Sên đen 10ly ( Thái Lan )

Mã SP:
336,000 299,000

Nhông sên dĩa DID SUZUKI VIVA Fi Sên đen 10ly DID HDS ( Thái Lan )

Mã SP:
330,000 299,000

Nhông sên dĩa DID YAMAHA Jupiter Gravita 2011 Sên đen 10ly DID HDS ( Thái Lan )

Mã SP:
450,000 310,000

Nhông sên dĩa DID Exciter 2011 ( Côn Tay ) – Sên đen 10ly ( Thái Lan )

Mã SP:
400,000 310,000

Nhông sên dĩa DID Yamaha Exciter 2009 – Sên đen 10ly DID HDS ( Thái Lan )

Mã SP:
400,000 315,000